Vår historia

Tonicakören bildades 1976 i Sundsvall av den glade dansken Erik Vagn-Christensen, en trumpetspelande arkitekt, med stort intresse för swing -och gladjazz. Erik hade under en tid varit engagerad som förälder och ledare i Bosvedjans ungdomsorkester i Sundsvall.

Föräldrarna fann en fin musikalisk gemenskap och så småningom bestämde de att skulle bilda en liten egen aktivitet. Då bildades Tonicakören 1976.

Så småningom tillkom fler och fler körmedlemmar och körens motto blev "Den glada kören!" Eriks glädje till musiken och livet har inspirerat den anda som finns i kören idag och som hålls vid liv i kören genom vår entusiastiske körledare, Robin East.

Flera stora artister har genom åren deltagit med kören, bland annat Lagaylia Frazier, Svante Thuresson, Arne Domnérus, Victoria Tolstoy och Göran Rudbo i Triple & Touch (som för övrigt startade sin musikaliska bana i Bosvedjans ungdomsorkester).

Tonicakörens dirigenter

  • 2011 - Robin East och Gun East

  • 2011 - Robin East och Birgitta Urban

  • 2010 - Gun East, Julkonsert

  • 2009 - 2010 Susanne Bertlin

  • 2007 - 2008 Peter Tjernberg

  • 1997 - 2007 Carina Hauge-Rouass

  • 1987 - 1997 Ulf Råberg

  • 1976 - 1987 Erik Vagn-Christensen

Sång och musik - en viktig ingrediens i livet

Kören har haft en stor glädje och hjälp av Lennart Andersson, kapellmästare och den som under många år skapat körens körarrangemang.

Numera fortsätter han sin musikaliska bana i Pluzzkören. Flera av de som var med vid bildandet av kören har idag slutat i Tonica, men fortsätter att sjunga och sprida glädje i Pluzzkören där de äldsta är i 90-årsåldern.

De sjunger och spelar vidare med samma tema som under Tonicatiden med flera uppskattade konserter på många äldreboenden som finns i Sundsvall med omnejd. Av detta förstår vi att sång och musik är en viktig del i livet, och att vi är skapta för att utöva musik i olika former.